Бараанууд 1 - 12 Нийт 12

Ангиллууд

ДРИЛЛ ВАРСЛЭЙ ТАВИЛГЫН
198'000.00 ₮ 198'000.00 ₮ 198000.0 MNT
ДРИЛЛ ВАРСЛЭЙ 2ТОЙ СЕТ
352'000.00 ₮ 352'000.00 ₮ 352000.0 MNT
ИМПАКТ НАНВЭЙ
330'000.00 ₮ 330'000.00 ₮ 330000.0 MNT
ДРИЛЛ ЖИЖИГ 18В
110'000.00 ₮ 110'000.00 ₮ 110000.0 MNT
ДРИЛЛ ВАРСЛЭЙ 917
176'000.00 ₮ 176'000.00 ₮ 176000.0 MNT
ДРИЛЛ ВАРСЛЭЙ 916
209'000.00 ₮ 209'000.00 ₮ 209000.0 MNT
ДРИЛЛ 3 СЕТ ВАРСЛЭЙ
451'000.00 ₮ 451'000.00 ₮ 451000.0 MNT
ИМПАКТ
220'000.00 ₮ 220'000.00 ₮ 220000.0 MNT
ДРИЛЛ 3 СЕТ НАНВЭЙ
495'000.00 ₮ 495'000.00 ₮ 495000.0 MNT
ТАСДАГЧ
71'500.00 ₮ 71'500.00 ₮ 71500.0 MNT
ЗҮЛГҮҮР
82'500.00 ₮ 82'500.00 ₮ 82500.0 MNT
ХАДААСНЫ БУУ
93'500.00 ₮ 93'500.00 ₮ 93500.0 MNT