Усгүй будгаар гадаргууг будах

Odoo • Image and Text

Будгийн найрлагад ус оролцоогүй олиф, лак, ацетон, бензин, скипидарь, хатаагч, уусгагч гэх мэтийн тослог шингэн бодис будгийн зүйл оролцсон байвал усгүй будаг гэнэ. Усгүй будгийн найрлагад тосон, лакан, нитро, паалант будгууд хамаарагдана. Усгүй будаг нь модон хийцийг ялзралтаас, төмөр хийцийг зэврэлтээс, барилгын аливаа хийцийг ус чийгний нөлөөнөөс хамгаална.