Зохиомол дүрс гаргаж будах

Хоёр өөр өнгийн будгийн уулзварт өнгө, нөгөө өнгөнд шилжиж ууссан, будгийн хязгаар жигд бус байдлыг тэгшлэх зорилгоор 0.6-0.8 мм өргөн эмжээр шугам татдаг. Эмжээр шугам татахын тулд юуны өмнө шугам татах төлөвлөгөө гаргаж гадаргууд харандаагаар тэмдэг тавина. Эсрэг ба жинхэнэ цоолборын тусламжтайгаар хээ гаргах, шүршиж шилжүүлэх аргыг аэрография гэнэ.

 

1. Хийх гэж буй талбайгаа төлөвлөнө. Жишүү өнцөгтөгтийнхөө урт болон өргөнийг шийдэж өгнө. Ингэхдээ өргөнийг 10 инч, уртыг 18 инчээр хуваахаар төлөвлөж өгнө. 
2. Ханаа тооцоолон хувааж өгнө. Хөндлөнгөөр нь 10 инчээр хэмжээ авна. Будах хана нь урт болон өргөнөөрөө ямар хэмжээтэйгээс хамаараад жишүү өнцөгтийнхөө өргөн болон уртыг тодорхойлж өгнө.
3. Ханын урт ба өргөний дагуу жишүү өнцөгтийнхөө хэмжээгээр хэмжиж, шугамын тусламжтайгаар зураас татна.
4. Жишүү өнцөгтийнхөө хэмжээгээр наалт хийнэ.
5. Ханаа тохирох өнгөөр нь наалтаасаа хэтрүүлэлгүйгээр будах хэрэгтэй. 
6. Дээр дурдсан өнгөтэй нь нийлж гоё харагдах өнгөө сонгон хажуу талын жишүү өнцөгтийг будна. Будагдсан жишүү өнцөгтийнхөө будгийг муухай болгохгүйн тулд дахин наалтаа наана.
7. Бэлэн болсон хана гоо үзэмжтэй харагдаж байна.