Ханын материал

Odoo • Image and Text

Ханыг зориулалт ба байрлалаар нь гадна хана, дотор хана, хамар хана гэж ангилна. Гадна хана барилгын доторхи өрөө тасалгаануудыг гадны нөлөөллөөс тусгаарлан өрөөг тогтмол дулаантай, тодорхой чийгтэй байлгах нөхцөлийг хангасан байна. Дотор хана нь өрөөнүүдийг жижигрүүлж олшруулах үүрэгтэй,мөн дотор орон зайг зохицуулан хязгаарлаж, даацын үүргийг давхар гүйцэтгэнэ. 

Дотор хананд дулаан техникийн тооцоо хийх шаардлагагүй бөгөөд зөвхөн бат бөхийн тооцоогоор ханын зузааныг сонгодог.
Ханыг бүтээцийн шинж чанарынх нь хувьд даацын ба даацын бус гэж ангилна.

Түр зуурын ачаанд ашигтай ачаа, функцийн зайлшгүй ачаанууд, байгалийн хүчин зүйлүүд болох цас, салхи, газар хөдлөл, температурын нөлөөллүүд г.м орно.  

Хана материалын чанараас 

·         Чулуун хана\ Ердийн шатаасан тоосго, силикат тоосго, хөнгөн бетон ба керамик болон байгалийн чулуугаар гоёлтой, гоёлгүй өрж хийнэ.\ 

·         Модон хана \барилгын ханыг ихэвчлэн шилмүүст модоор хийдэг.Ж нь: Нарс, хар мод\

·         Хавтгаалжин хана\ үйлдвэрлэсэн бэлэн материал\

·         Цутгамал хана\ барилгын талбай дээр хаших хийц бэлдэж цутгаж хийнэ.\

Хавтгаалжин хана нь бусад төрлүүдтэй жишвэл хамгийн дэвшилтэт төрөл. Ханын хэмжээ нэг ба хоёр өрөөг бөглөж чадахаар хэмжээтэй байна.Хавтгаалжин хана нь бүтээцийн жинг багасгах, материал хэмнэх, угсралтын явцыг хурдасгаж барилга барих хугацааг богиносгох зэрэг ашигтай талуудтай.Хөдөлмөр зарцуулалтыг 2 дахин багаар хөдөлмөр зарцуулалтыг шаарддаг байна. 

Барилгын хана нь дараахи шаардлагуудыг хангасан байх ёстой. 

·         Бат бэх, тогтвортой байх

·         Урт удаан хугацааны эдэлгээтэй байх, галд тэсвэрлэх чанарын хувьд тогтоогдсон нормоос багагүй байх

·         Дуу, дулаан тусгаарлалтын шаардлагыг бүрэн хангасан байх

·         Хийхэд хялбар хөнгөн байх

·         Үйлдвэрийн аргаар барих нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх

·         Эдийн засгийн хувьд хамгийн ашигтай байх зэрэг.