Дээврийн бүтэц ба дулаалгын материал

Odoo • Image and Text

 Дээврийн бүтэц

Барилгын загвар дизайнд хамгийн чухал нөлөө үзүүлэх хийцлэл бол дээвэр юм. Цас борооноос барилгыг хамгаалах, дулаан алдагдалгүй, дуу чимээ тусгаарлах үндсэн бүтээц юм. Дээвэр нь хавтгай ба гурвалжин гэсэн хоёр төрлөөр зонхилж, тус бүртээ олон янзын угсралтын технологи, шийдлүүд байна.Дээврийн хийц хэсэглэл болон ханатай харьцах хэсэг, агааржуулалтын хоолой, яндангуудын байрлал зэргийг ажлын зурагт тодорхой заасан байна. Дээврийн ус цуглуулах талбайгаас хамааран ус зайлуулах хоолойг төлөвлөнө. Ус зайлуулах хоолой нь дээрээс урсаж буй уснаас хана болон хаяавч бетон зэргийг хамгаалсан хийц юм.

ДЭЭВРИЙН ҮЕ ДАВХАРГА:

1. Мансардны дээврийн доторлогоо /таазны хаалт/

2. Чийг арилгах агаарын завсар 1-2 см

3. Ус, чийг тусгаарлагч мембран

4. Дулаалгын материал / Шувуу нурууны хөл хооронд хийгдэнэ /

5. Салхинаас хамгаалах, уур нэвчүүлэх мембран

6. Агааржуулалтын завсар 4-5 см

7. Хэвтээ ба босоо дай мод

8. Дээврийн хучилт

9. Ус зайлуулах систем ба агааржуулалтын яндан

10. Аюулгүйн тоноглол / хашлага, аянга зайлуулагч г.м /

Дээврийг хийцийн хувьд дараах байдлаар ангилна.

    • Шувуун нуруун

/ Налуутай дээврийг гол төлөв цөөн давхар /тав хүртлэх давхар/ барилгад төлөвлөнө./

    • Олон налуутай

/ Налуутай дээврийг гол төлөв цөөн давхар /тав хүртлэх давхар/ барилгад төлөвлөнө /

    • Хавтгай

 /Олон давхар, олон нийтийн, орон сууцны барилгад хавтгай дээвэр төлөвлөнө.

Odoo • Text and Image
Odoo - Жишээ 1 гурван багана

Шувуу нурууны хийцлэлийн хувилбар 1

 

Odoo - Жишээ 2 гурван багана

Шувуу нурууны хийцлэлийн хувилбар 2

 

Odoo - Жишээ 3 гурван багана

Шувуу нурууны хийцлэлийн хувилбар 3


Дээврийн ус чийг тусгаарлагч мембран

Odoo • A picture with a caption


Дээврийн дулаалгын материал шувуу нурууны хөл хооронд

 

Odoo • A picture with a caption


Салхинаас хамгаалах, уур нэвчүүлэх мембран

 

  

Odoo • A picture with a caption

Хэвтээ ба босоо дай мод

Odoo • A picture with a caption


Дээврийн хучилт

 

Odoo • A picture with a caption


Дээврийн ус зайлуулах систем ба агааржуулалт

 

           

Odoo • A picture with a caption